Видео

Балетна академия Марян – 2019, Откъси

Балетна академия Марян – 2018, Откъси

Балетна акдемия Марян – 2017, Сцена на сенките от балета „Баядерка“


БАЛЕТНА АКАДЕМИЯ МАРЯН-2014

БАЛЕТНА АКАДЕМИЯ МАРЯН-2015 във ВЕЛИКО ТЪРНОВО